LU DABASZINĀTŅU AKADĒMISKĀ CENTRA ATKLĀŠANA

RA Events pamatjoma ir autosports, taču reizēm ir labi paskatīties ārpus ierastā. Tādēļ organizatoriskā komanda uzņēmās rīkot jaunuzbūvētā LU Dabaszinātņu akadēmiskā centra atklāšanas svētkus un paveica to ar lielu prieku un atbildību.

we promote